Aktualności

7 sierpnia 2020

Miłośnicy kabanosów z łososia Almar! Mamy dla Was niespodziankę w postaci akcji , którą organizujemy na naszym portalu facebook.com/lubielososia. Poniżej przedstawiamy jej regulamin.

 

 

Regulamin Akcji „Kabanosy Almar”:

 • Akcja trwa od  08.2020 r. do 31.08.2020.
 • Akcja jest skierowana do fanów Lubielososia na portalu społecznościowym Facebook.
 • Organizatorem jest Almar Trading Spółka z o.o., ul. Kościerska 2/3, 83-300 Kartuzy
 • Akcja nie jest organizowana i wspierana przez portal Facebook.
 • Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz.U.z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późniejszymi. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

WARUNKI UDZIAŁU WZIĘCIA W AKCJI:

 • zapoznanie się z treścią Regulaminu Akcji.
 • umieszczenie pod postem z akcją komentarza w formie pisemnej lub  graficznej (zdjęcia) o treści: w jaki sposób, w jakich okolicznościach oraz w jakiej formie i z jakimi dodatkami  uczestnik Akcji spożywa kabanosy z łososia Almar,
 • polubienie fanpage Lubię Łososia,
 • rozpoczęcie obserwowania profilu Almarfish na Instagramie.

NAGRODY

 • 50 pierwszych osób, które umieszczą komentarze i spełniają warunki wzięcia udziału w Akcji, zostanie nagrodzonych w postaci produktu: kabanosów 200 g oraz dodatkowego produktu – niespodzianki.
 • Jedna osoba może tylko jednorazowo umieścić komentarz pod postem (każdy następny komentarz tej samej osoby zostanie usunięty).
 • Sposób przekazania nagród zostanie ustalony indywidualnie z każdym nagrodzonym uczestnikiem Akcji w wiadomości prywatnej.
 • Organizator Akcji, pierwszych 50 jej uczestników, którzy spełnią warunki wzięcia w niej udziału, w prywatnej wiadomości  wysłanej w ciągu 5 dni od zakończenia Akcji, poprosi o przesłanie  informacji z następującymi danymi:
  imię i nazwisko
  b. numer telefonu
  c. adres korespondencyjny.
 • Uczestnik Akcji jest zobligowany do odesłania w ciągu tygodnia od dnia otrzymania wiadomości od organizatora Akcji swoich danych, w przeciwnym razie nie otrzyma nagrody w Akcji.
 • UCZESTNICY AKCJIUczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
  Zamieszczenie komentarza pod postem Akcji jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Akcji, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 • Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Akcji;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Akcji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
 • Dane uczestników Akcji będą przechowywane do czasu zakończenia procesu przekazywania nagród, ale nie dłużej niż do 31.12.2020.
 • Uczestnik na prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania, dane są podawane na zasadach dobrowolności, ale w zakresie uczestnictwa w Akcji wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 • W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Akcji.