ALMAR Sp. z o.o
ul. Kościerska 2
83-300 Kartuzy
tel.: 058 681 13 80
fax. 058 681 47 93
www.almarfish.pl
e-mail: biuro@almarfish.pl

NIP 5891006537; REGON 190232415
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000019531
kapitał zakładowy 50.000zł
kapitał wpłacony 50.000zł


Pola oznaczone * są wymagane.
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 

Wpisz kod ochronny:
...